Slide 1

Психопрофил на личността

Себепознанието е първата и най-важна стъпка към успеха, в която и да е област от нашия живот – работа, любов, взаимоотношения с околните и близките на нас хора.

Психодиагностика на деца

При работа с деца се използват множество диагностични тестове като рисувателните заемат особено място, тъй като са достъпни, удобни за работа, не изискват много време и носят богата информация.

За психолога

Христо Иванов е завършил социална психология във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, степен – бакалавър. Работил е в средно-професионално училище, в ДОВЛРГ и в КБППМН. Изготвял е съдебно-психологически експертизи.

За контакти

Електронна поща за контакти - psiholog.bg@abv.bg

„Пътят към себепознанието понякога е лесен и се преодолява бързо, понякога дълъг и мъчителен, и някои хора не го извървяват до край”